Miss photogenic

Deze prijs wordt jaarlijks geschonken door de fotografen die de fotoshoots van de finalistes doen. De fotografen beoordelen hoe elke finaliste zich gedraagt op de fotoshoot zelf maar ook hoe ze de camera bespeelt en hoe ze uiteindelijk op foto staat. 

Miss Friendship

Miss Friendship is een prijs die de finalistes aan elkaar geven. Hierbij wordt op een willekeurige activiteit door iemand van de organisatie gevraagd om te stemmen op de dame die volgens hen bijdraagt aan het groepsgebeuren. Het lintje van Miss Friendship is meestal heel waardevol voor de finaliste die deze mag dragen.

Miss social media

Over deze extra prijs is wel wat meer te vertellen. Miss Social Media kan enkel gewonnen worden door finalistes die langsgaan bij onze sponsors en daar ook Facebook en Instagramposts van maken. Dat wordt elk jaar door iemand van de organisatie opgevolgd. Achter deze prijs zit ook een hele puntentelling. De finaliste moet bijvoorbeeld met de sponsor zelf op een foto staan, haar finalistelint dragen enz. We geven deze prijs omdat het voor onze organisatie belangrijk is dat ook de sponsors in het daglicht worden gezet. Zonder sponsors zouden er immers geen prijzen zijn!

Queen of hearts

De publieksprijs, deze prijs wordt verkozen door de mensen die komen kijken naar de show. Zij krijgen tot de pauze de tijd om hun stembiljetje af te geven. Die stembiljetten worden dan geteld onder toezicht van de voorzitter van de jury.